luni, 11 octombrie 2010

10 OCTOMBRIE:2) POMENIREA CUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU ŞTEFAN DIN LAVRA PEŞTERILOR DIN KIEV,2) POMENIREA CUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU ŞTEFAN DIN LAVRA PEŞTERILOR DIN KIEV,


EPISCOP DE VLADIMIR

Cuviosul Ştefan a fost îmbrăcat în schima monahală de către Sfântul Teodosie al Kievului (pomenit pe 3 mai), iar la porunca Stareţului a fost numit tipicar, răspunzând de buna-rânduială a slujbelor în Lavra Peşterilor şi de învăţarea fraţilor. Virtuţile pustniceşti şi smerita sa cugetare au trezit respectul împreună-nevoitorilor lui, încât a fost ales într-un singur glas urmaş al Sfântului Teodosie. A terminat biserica mare şi clădirile noii mănăstiri, unde s-a stabilit obştea, lăsând câţiva fraţi în vechile Peşteri, ca să păzească moaştele Sfinţilor Părinţi.

Sub călăuzirea Cuviosului Ştefan, Marea Lavră a Peşterilor a funcţionat cu bună-rânduială, total fidelă aşezămintelor Sfinţilor Antonie şi Teodosie, până când, într-o zi, prin lucrarea diavolului, s-au iscat neînţelegeri între monahi. Tulburarea a luat nişte proporţii atât de mari, încât monahii l-au prins pe egumen şi l-au izgonit din mănăstire. După modelul ocrotitorului său, Sfântul Întâi-Mucenic Ştefan, Cuviosul egumen nu a băgat în seamă răul şi s-a rugat lui Dumnezeu, zicând: „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta” (Fapte 7, 60).

Cu sprijinul generoşilor binefăcători şi cu rugăciunile Sfinţilor Antonie şi Teodosie, Ştefan a întemeiat atunci o altă mănăstire la Klovo, nu foarte departe de Lavră, pe care a închinat-o Punerii Cinstitului Brâu al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în Vlaherne şi în care se aplica cu stricteţe Tipicul Cuviosului Teodosie. Obştea s-a înmulţit curând, iar faima cuviosului s-a întins în toată Rusia, încât atunci când Episcopul de Vladimir din Volânia a adormit, cuviosul a fost ales urmaş al său. Noul ierarh a fost un model de virtute pentru turma sa, care îl iubea şi îl respecta mult.

Când monahii Lavrei au vrut să aducă moaştele Sfântului Teodosie din Peşteri în biserica mare a Lavrei (14 august), cuviosul Ştefan s-a dus acolo din Vladimir, cinstindu-l pe părintele său duhovnicesc. Ajungând în mănăstirea sa din Klovo, a văzut deodată o lumină strălucitoare alcătuită din mii de lumânări, deasupra peşterii sfântului şi, crezând că a început slujba, s-a grăbit împreună cu ucenicul său Clement, egumen de Klovo. Când a ajuns însă în peşteră, nu a văzut nicio lumânare şi a înţeles că se învrednicise să contemple dumnezeiasca slavă, care iradia din moaştele Sfântului Teodosie. S-a întors apoi în Vladimir, şi a continuat să-şi păstorească turma. A adormit cu pace după o îndelungată şi jertfelnică slujire episcopală (1094).
(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: „Noul Sinaxar al Bisericii Ortodoxe”
Categories: NOI PAGINI DE SINAXAR
 
Sursa:PELERIN ORTODOX

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu