miercuri, 15 decembrie 2010

Scriptura "calauza spre Hristos"
Vechiul Testament nu este un sistem filosofic despre lume, ci cuprinde evenimente in care Dumnezeu pregateste venirea Sa. Sensul interventiilor Sale in istoria lui Israel nu este altul decat intruparea Sa, Legea avand rolul de "pe­dagog spre Hristos" (Gal. 3, 24). In Vechiul Testament numeroase texte si profetii se refera la ve­nirea lui Dumnezeu in trup, in persoana Fiului Sau. Dumnezeu insusi, prin gura psalmistului, spune : "Fiul Meu esti Tu, Eu astazi Te-am nas­cut" (Ps. 2, 7).Alti autori biblici vorbesc de nasterea Sa din fecioara ("Iata, fecioara va lua in pantece si va naste, si vor chema numele Lui Emanuel" Isaia 7, 14). El va fi din neamul lui David : "Voi pune pe scaunul tau de domnie un fiu din trupul tau" Simeon, unul din dreptii Vechiului Testament, vede in El : "Lumina spre descoperirea neamurilor, si slava poporului Israel" (Luca 2, 32).Din punct de vedere al continuitatii revelatiei, Noul Testament este implinirea Vechiului Testament (Matei 5, 17-20; cf. Matei 22, 33-40). Astfel apare caracterul de prefigurare, de "pedagog" al Vechiului Testament, care arata ca Dumnezeu pregateste de mult intruparea Sa.Autorii Noului Testament socotesc ca Scripturile au insemnat o ade­varata "calauza spre Hristos", dupa expresia apostolului Pavel (Gal. 3, 24). Mesia la care se refera permanent Vechiul Testament este mijloci­torul unui Legamant unic, in care alianta se incheie nu numai cu Noe sau poporul lui Israel, ci cu intreaga creatie si umanitate, in care nou este insusi continutul revelatiei : "Caci Legea prin Moise s-a dat, iar harul si adevarul, prin Iisus Hristos" (Ioan 1, 17).Iisus recunoaste "Scripturile" - Tora, pastrate si folosite de sina­goga ca fiind memoria profetica a poporului lui Israel si referinta prin­cipala cu privire la persoana si misiunea lui Mesia : "Multi prooroci si regi au voit sa vada ceea ce vedeti voi, dar n-au vazut, si sa auda ceea ce auziti, dar n-au auzit" (Luca 10, 24). La Schimbarea la Fata apar Moise si Ilie, ca simbol al Legii si Proorocilor pe care Iisus le recunoaste si le asuma.Alte texte fac adesea comparatii intre istoria poporului Israel si is­toria lui Mesia. La El se refera, de pilda, proorocul Natan, cand amin­teste de urmasul lui David, un fiu a carui casa va fi neclintita, al carui regat va continua fara intrerupere, al carui tron va ramane in veci (II Regi 7, 12-17).Apostolii s-au folosit de textele din Vechiul Testament, ca in cazul lui Filip catre etiopian : "incepand de la Scriptura aceasta i-a binevestit pe Iisus" (Fapte 8, 35). Apostolul scrie lui Timotei : "Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos spre invatatura, spre mustrare, spre indreptare, spre intelepciunea cea intru dreptate. Astfel ca omul lui Dumnezeu sa fie desavirsit, bine pregatit pentru orice lucru bun" (II Tim. 3, 15-17).Din relatarile si interpretarile evanghelistilor, se poate constata ca in momentul venirii lui Iisus, mesajul Vechiului Testament, in special imaginea lui Mesia, erau cunoscute si descrise in mod foarte contradic­toriu. Iisus insusi intervine adesea pentru a corecta aceste interpretari care induceau in eroare.sursa:crestinortodox.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu